english

!Re: MM

  Druga odsłona „Icon of The Beauty”

to z jednej strony próba przepracowania/zakwestionowania samej „ikony” jako czegoś wzorcowego, niepowtarzalnego, z drugiej zaś rodzaj gry ze strategią powtórzenia lub w strategię powtórzenia.  „Icon of the beauty II”, wykorzystanie jednego ikonicznego elementu, atrybutu MM (sukienka ze "Słomianego wdowca"), przy jednoczesnej multiplikacji rzeczywistych zmysłowych form, narusza nietykalność, w którą obrasta (dzisiaj może – zwłaszcza) ikona popkultury, zarazem jednak działanie to nie jest obliczone wyłącznie na destrukcję. Wizerunki 82 osób, które zgodziły sie wziąć udział w sesji zdjęciowej (tyle lat dziś miałaby MM), nie służą prostemu wygrywaniu piękna rzeczywistego przeciw urojonemu,  „opresyjnemu” Kanonowi Piękna. Idzie raczej o dwuznaczny hołd dla MM – konkretna zmysłowa forma nabiera intensywności w zderzeniu zelementem ikony, poddanej nieoczekiwanej próbie…
"!Re: MM" to również  hołd dla samej ikony z jej osobliwą zdolnością do rozprzestrzeniania się i powielania.

 Wybór MM nie jest przypadkowy – to jedna z najczęściej omawianych, repetytywnie wykorzystywanych i analizowanych ikon popkultury.   
             Wśród produkcji poświęconych MM mamy, m. in.: 300 000 stron internetowych, książki napisane przez Carol Oates, Freda Guilesa czy Anthony’ego Summersa, sztuki m. in. jednego z jej mężów – Arthura Millera, wizerunek aktorki Jayne Mansfield, przypominającej kopię MM, piosenkę Candle in the Wind śpiewaną przez Eltona Johna, a także prace Andy’ego Warhola, czy – sięgając na polski rynek – Katarzyny Górnej...


 

                                                                                            aleksandra hirszfeld


PARADISO

Galeria XX1

transfotografia

ART Restaurant Stacherczak

powrót do hirszalex